דר' דרלה ביירון Ph.D
המרכז לאבחון, יעוץ וטיפול ללקויות למידה
ברמת השרון
מוכר על ידי משרד החינוך

03-5408182
אבחון דידקטי דרלה ביירון Slide 3

אבחון דידקטי

 
מטרת האבחון הדידקטי, היא לבחון את קיומן של לקויות למידה באמצעות: בדיקת כישורי למידה (כגון תפיסה שמעתית וחזותית, טווחי זיכרון, קשב, גרפו מוטוריקה ותפקודים ניהוליים); בדיקת רמת התפקוד הלימודית של המאובחן, באמצעות פרמטרים שונים הכוללים, קריאה, כתיבה, הבנת הנקרא, הבעה בכתב, תפיסה כמותית ומרחבית ויכולות חישוביות.

ממצאי האבחון מאפשרים להגיעה למסקנה אבחנתית, באשר ללקויות ומקורן, המסייעים לבניית תכנית התערבותית יישומית מותאמת. תוכנית זאת, כוללת אסטרטגיות עבודה, מיומנויות למידה והתאמות בדרכי למידה טיפול והיבחנות; המאפשרים מיצוי מקסימלי של פוטנציאל המאובחן. האבחון נערך על ידי מאבחנת לקויות למידה-דידקטית מוסמכת, בפרקי זמן שבין 4 ל-6 שעות, במספר מפגשים.

בהתאם להוראות משרד החינוך, האבחון תקף לתקופה של 5 שנים.©Copyright 2012 Darla Biron
Created and maintained by WSI