דר' דרלה ביירון Ph.D
המרכז לאבחון, יעוץ וטיפול ללקויות למידה
ברמת השרון
מוכר על ידי משרד החינוך

03-5408182
אבחון דידקטי דרלה ביירון Slide 3

אבחון דידקטי בחשבון

מטרת האבחון הדידקטי בחשבון הוא לבדוק, את השפעת לקות הלמידה ו/או קשיי הקשב על לימודי החשבון ו/או קיומה של לקות בסיסית בחשבון (דיסקלקוליה).

האבחון מתמקד בבדיקת יכולות והבנה מתמטית, רמת הידע ביסודות החשבון, יכולות חישוביות והבנה מרחבית וכמותית. באבחון דידקטי בחשבון אומדים את רמתו הכללית של המאובחן בחשבון בהתאם לרמה הנדרשת המתאימה לגילו.
האבחון נערך, בהמשך לאבחון דידקטי כללי, על ידי מאבחנת מוסמכת לחשבון, ומסקנותיו מאפשרים להתאים לנבחן תוכנית התערבותית ומתן התאמות בדרכי הבחנות. האבחון נערך בפרק זמן של כ-2 שעות במפגש בודד.


©Copyright 2012 Darla Biron
Created and maintained by WSI